Våra konserter hålls som regel i antingen Vamlingbo Kyrka eller i Forum Östersjön i anslutning till Vamlingbo Prästgård. Kyrkan är från 1200-talet och är således inte anpassad för handikappade. Däremot finns alltid möjlighet att få hjälp att ta sig in och fram till en lämpligt sittplats. Det finns heller ingen WC.
Forum Östersjön är en relativt nyrenoverad byggnad med moderna utrymmen som handikapp-WC och breda dörrar utan allt för höga trösklar.