Riikka Repo tar över det konstnärliga ansvaret

Riikka Repo tar över uppdraget som konstnärlig ledare för Kammarmusikfestivalen efter Erik Wahlgren. Riikka har varit med sedan starten och är motor för Vamlingbokvartetten som uppstod i samband med festivalen.
Hon är en passionerad kammarmusiker som regelbundet framträder på ett flertal internationella scener i olika konstellationer. Riikka har studerat i London, på Edsbergs kammarmusikinstitut och vid Sibeliusakademien i Helsingfors där hon år 2008 diplomerades med högsta betyg. 2008-2013 var Riikka anställd i Kungliga Filharmoniska orkestern, därefter erhöll hon tjänsten som altenerande stämledare i Sveriges Radios symfoniorkester åren 2014-2020. Riikka är också medlem i The Chamber Orchestra of Europe och Vamlingbo-kvartetten och turnerar dessutom flitigt med olika andra ensembler och orkestrar. Riikka spelar på en Maggini viola, utlånad av Järnåkerfonden.