Vamlingbo Kammarmusikfestivals Stödförening (VKS)

Foto: Jan Rådfeldt Foto: Jan Rådfeldt

Så började det
Inför Linnéjubileet 2007 startade Museum Lars Jonsson i Vamlingbo Prästgård på södra Gotland ett årligen återkommande arrangemang, Linnédagarna. Då arrangerades och arrangeras alltfort ett symposium med fokus på natur och naturvetenskap i Linnés anda. Samtidigt ordnade museet tillsammans med den unge cellisten Erik Wahlgren en kammarmusikfestival – Vamlingbo Kammarmusikfestival (VKF) – med unga musiker. Sedan 2009 är musikdelen administrativt skiljd från Linnédagarna och lever nu ett självständigt liv.

Stödföreningen bildas för att främja kammarmusikfestivalen
För att stödja festivalen ekonomiskt och administrativt bildades i maj 2009 
på initiativ av Carl Johan Åberg en stödförening, Vamlingbo Kammarmusikfestivals Stödförening (VKS). Carl Johan Åberg blev också föreningens förste ordförande. Föreningens syfte är att främja och stödja kammarmusikfestivalen i Vamlingbo. Detta syfte uppfylls genom ekonomiskt stöd från VKS:s medlemsavgifter och insamlade medel, medlemmarnas gåvor och donationer samt deras konkreta arbetsinsatser vid förberedelse och genomförande av konserterna. Föreningen kan härutöver söka ekonomiskt stöd från stat och kommun, donatorer, stiftelser, fonder och jämställda institutioner. Föreningen eftersträvar ett gott samarbete med arrangörer av liknande verksamheter på Sudret, t ex Museum Lars Jonsson, Hoburgs församling, Hoburgs hembygdsförening, Körsbärsgården och Heligholm Utveckling AB.

Styrelse
Styrelsen har följande sammansättning: ordförande Pontus Bergdahl, kassör Malin Serner, sekreterare Anders Johnson, ledamöter Kerstin Englund, Christina Öhrling, Carolina Åberg och Mats Rydinger.

Frivilliga bidrag istället för inträde
Konserterna äger i år rum i Vamlingbo kyrka, samt i en maskinhallen på Tellavägen i Burgsvik. Inträdet är gratis, men lyssnarna ombes att ge ett frivilligt bidrag till föreningens verksamhet.

Stöd festivalen, bli medlem!

Föreningen är öppen för alla intresserade, som vill stödja verksamheten. 
Medlemsavgiften är 500 kr per person och betalas till bankgiro 417-1617 eller Swish 1230257246.
Glöm inte att uppge namn, adress 
och e-postadress! Tack!

Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 inleder årets festival. Det sker 21 juli kl 19.00 i Gamla Livräddningsstationen i Sundre.

Styrelsen