Äntligen festival igen!

Med de nya lättnaderna från myndigheterna kan styrelsen
och den nytillträdda konstnärliga ledaren Riikka Repo äntligen presentera
sommarens corona-anpassade festival 2021 i Vamlingbo.

•Årets tema är "Musik och frihet - 100 år av rösträtt".
•Det blir tre likadana konserter i Vamlingbo kyrka med bland andra musiker från
vår kära Vamlingbo-kvartett.
Eftersom vi kan ta emot fler åhörare behövs ingen förbeställning.

Konserten lördag 17 juli kl 19:30 har vi vikt för föreningens medlemmar plus en gäst.

 Till söndagens konserter 18 juli kl 15:00 och 18:00 hälsar vi övriga välkomna.

Vi  anpassar vi oss självklart efter rådande rekommendationer och säkertsäller ett ”coronasäkert” avstånd mellan sällskap eller individer,  vi anvisar platser samt  minskar antal möjliga besökare på varje konsert från ca 200 till ca 100. Vi försöker öppna dörrarna 20-30 minuter innan konsertstart för att förhindra trängsel och köbildning. Konserten är lite kortare än vanligt och genomförs utan paus.

•Programmet kommer att bestå av musik av W.A. Mozart, Rebecca Clarke, Gideon Kleing och Elfrida André.

På lördagen den 17juli kommer vi även att ge en kort barn- och familjekonsert
kl 14.00 på Bottarvegården. Konserten hålls utomhus. Alla barn med föräldrar
m.fl. är välkomna.• Årsmötet blir den 16 juli, kl 18:00 och hålls denna gång i Forum Östersjöns hörsal, intill Vamlingbo kyrka.
 I anslutning till årsmötet kommer stödföreningens sekreterare Anders Johnson att hålla ett föredrag om rösträttskampen och dess musik. Anders har skrivit flera böcker om kampen för rösträtt i Sverige.
Förutom detta kommer vi i samband med årsmötet att få njuta ett litet smakprov från kommande konserter.

VARMT VÄLKOMNA!

Arrangör:
Vamlingbo Kammarmusikfestivals Stödförening (VKS)
i samarbete med Museum Lars Jonsson och Sudrets pastorat.

Festivalen stöds av medlemmarna i Vamlingbo Kammarmusikfestivals Stödförening,
Museum Lars Jonsson, Sudrets pastorat, Holmhällar Pensionat, Stockvike Kulturfond,
Region Gotland: Kultur- och Fritidsförvaltningen och Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.